שאלת הסקר: הצג תוצאות הסקר
סקר נובמבר 2009 - מהי תדירות המשוב לנציג במוקד?
פעם בשבוע
פעם בחודש
פעם ברבעון
פעם בשנה